حراج! روانشناسی سازمانی (کاربردی)

روانشناسی سازمانی (کاربردی)

این کتاب برای دانشجویان به صورت پست سفارشی رایگان ارسال می شود.

750,000 ریال بدون مالیات.

978-622-245-535-4
حمید رضا توسلی پور - دکتر محسن عربی - دکتر سید فرامرز قرآنی
آفتاب گیتی
روانشناسی
1399
وزیری
شومیز
252
دوم