حراج! روانشناسی سازمانی (کاربردی)

روانشناسی سازمانی (کاربردی)

1,750,000 ریال بدون مالیات.

فهرست مطالب کتاب

فصل اول کلیات، تاریخچه، تعاریف

مطالعه علمی رفتار و فرآیندهای ذهنی

تعریف روانشناسی

حوزه‌های روانشناسی
زمینه‌های تخصصی روانشناسی
هدف‌های روانشناسی 20
تاریخچه و قلمرو روانشناسی کار و سازمان 
رشته‌های روانشناسی مربوط به کار و سازمانی
پیدایش و توسعه روانشناسی کار و سازمان 
تعریف روانشناسی کار
کاربرد روانشناسی در محیط کار

فصل دوم مهارت‌های انسانی در سازمان

تفاوت‌های فردی در سازمان و محیط‌های کاری 
روانشناسی صنعتی ـ سازمانی 
نقش احساسات در رفتارهای کارکنان 
ویژگی‌های احساسات 
عوامل مؤثر بر احساس افراد 
مدیریت احساسات 
اهمیت مهارت‌های انسانی در سازمان 
تاریخچه روابط انسانی 
فصل سوم شخصیت

شخصیت از دیدگاه مردم 
شخصیت از دیدگاه روانشناسی
شخصیت از دیدگاه اسلام 
روابط فرد با سازمان و شخصیت‌های انعطاف‌ناپذیر 
شخصیت‌های مشکل‌ساز در سازمان 
مقابله با شخصیت‌های غیرمنعطف 
تفاوت‌های فردی در سازمان 
تفاوت‌های فردی در کار 
تفاوت‌های فردی در عملکرد شغلی 
منشأ تفاوت‌های فردی 
رابطه شخصیت با کار و شغل 
مدل پنج عاملی شخصیتی 
منبع کنترل افراد 
منبع کنترل بیرونی
رفتارهای عمومی افراد 
انواع مراوده 
تناسب بین شغل و شخصیت 
فصل چهارم فرهنگ سازمانی
مقدمه 
فرهنگ سازمانی 
ویژگی‌های فرهنگ 
استرس
دلايل استرس شغلي
عاملهاي استرس شغلي در محيط کار 
استرس به مفهوم عام 
روشهای رفع استرس 
استرس‌های شغلی 
نقش سازمان در مدیریت استرس 
فرسودگی شغلی 
انگیزش و رفتار 
انگیزاننده‌ها 
انگیزش در مکاتب مختلف مدیریت 
مدل سنتی 
مدل روابط انسانی 
مدل منابع انسانی 
طبقه‌بندی انگیزش 
تئوری سلسله‌مراتب نیازها 
تئوری انگیزش – بهداشت «هرزبرگ» 
فصل پنجم سازمان و مدیریت

مدیریت چیست 
سازمان چیست 
فلسفه وجودی سازمان‌ها 
توانایی‌ها و ویژگی‌های لازم برای مدیریت 
فعالیتهای مدیریت 
نظریه ماری پارکر فالت 
نظریه "چستر بارنارد" 
نظریه سیستمی 
طبقه‌بندی سیستم‌ها 
اهداف مدیریت علمی 
سازماندهی 
تقسیم کار و طبقه‌بندی وظایف 
تفویض اختیار 
نظام ارزشیابی کارکنان 
انضباط 
وجود مشکل در سازمان 
فساد در سازمانی
فساد اداری 
عوامل مؤثر در بروز فساد اداری 
عوامل اداری و مدیریتی 
عوامل فرهنگی و اجتماعی 
عوامل سیاسی 
عوامل اقتصادی 
فصل ششم سرپرست و تصمیم گیری

سرپرست کیست 
مسئولیت‌های سرپرست 
تفویض اختیار در سازمان 
علل خود داری از تفویض اختیار 
نحوه صدور دستور 
موارد صدور دستور کتبی 
موارد دستور شفاهی 
ایجاد انضباط مؤثر در سازمان 
مسئولیت‌های مدیر 
تصمیم‌گیری 
انواع تصمیمات 
ارزیابی اهمیت یک تصمیم 
مسئله‌یابی در سازمان 
انواع مسئله در سازمان‌ها 
اصول مسئله‌یابی 
یادگیری سازمانی 
یادگیری و خلاقیت 
یادگیری و مدیریت 
مدیریت یادگیری

مکانیسم‌های یادگیری سازمانی 
انواع یادگیری سازمانی 192
زمینه‌های شکل‌گیری سازمان یادگیرنده 
ایجاد یک سازمان یادگیرنده 
راهبردهای گسترش سازمان یادگیرنده 
فصل هفتم خلاقیت و نوآوری در سازمان
تعریف خلاقیت 
عوامل مؤثر در خلاقیت 
مفهوم و جایگاه خلاقیت و نوآوری 
ویژگی‌های افراد خلاق و نوآور 
تفکر ناب در سازمان 
کار استاندارد و استانداردهای کاری 
پنج گام به سوی موفقیت سازمان 
مدیریت بیوریتم 
چهارده اصل مدیریتی دکتر ادوارد دمینگ 
ارگونومی 
عوامل زیان‌آور روانی محیط کار 
رفتار در جهان الکترونیکی 
تصمیم‌گیری در سازمان‌های الکترونیکی 
ساختار سازمان‌های الکترونیکی 
طراحی کار در سازمان‌های الکترونیکی 
توان زندگی کاری در سازمان‌های الکترونیکی 
دوازده راه برای کنترل احساسات در محل کار 
منزلت و ارزش فردی در محیط کار 
پرسشنامه خودارزیابی 
تحلیل نتایج پرسشنامه 
فهرست منابع 

978-622-245-535-4
حمید رضا توسلی پور - دکتر محسن عربی - دکتر سید فرامرز قرآنی
آفتاب گیتی
روانشناسی
1399
وزیری
شومیز
252
دوم