مفاهیم نوین مدیریت تولید و عملیات

1,500,000 ریال بدون مالیات.

978-622-245-724-2
امین ذوقی - سینا ابویی مهریزی
آفتاب گیتی
مدیریت - تولید- عملیات - مفاهیم نوین
1400
وزیری
شومیز
539
اول