184,000 ریال تخفیف ویژه !
حراج! روش تحقیق (با رویکرد به کسب و کار)

روش تحقیق (با رویکرد به کسب و کار)

920,000 ریال بدون مالیات.

736,000 ریال بدون مالیات.

978-622-6930-45-1
دکتر محسن عربی - دکتر سید فرامرز قرآنی - سمیه کریمی
آفتاب گیتی
تحقیق
1399
وزیری
شومیز
320
اول