جدید توسعه پایدار و شاخص های مرتبط

توسعه پایدار و شاخص های مرتبط

حداقل تعداد برای خرید این محصول : 1000

450,000 ریال بدون مالیات.

شناسایی عوامل توسعه پایدار حدود نیم قرن است که در نظام اقتصادی جهان با تلاش‌های علمی دانشمندان علوم مختلف با محوریت منابع، جمعیت، غذا و تکنولوژی شروع شده است. ما هم به سهم خود بر آن شدیم از زوایای مختلف این عوامل را به عنوان ابزارهای تحلیلی توسعه پایدار مورد توجه قرار دهیم شاید بخشی از نگرانی‌های اصلی جوامع بشری را به دلیل گستردگی جنبه‌های پایداری توسعه و حفظ الگوی مصرف را برای سیاست‌گذاران و برنامه‌ریزان به بیانی ساده و روان در مجموعه هر چند خلاصه و اندک برای علاقه‌مندان به این مقوله فرا رویتان قرار داده تا در استفاده از منابع طبیعی به نسل‌های آتی خسارت‌های غیر قابل جبرانی را تحمیل ننماییم.

رشد و توسعه پایدار

تاریخچه توسعه پایدار

توسعه پایدار چیست؟

ابعاد توسعه پایدار

چالش های توسعه پایدار

توسعه و تکامل

نقش کسب و کار در توسعه پایدار

سازمان های اداری

بوروکراسی

ساختار و تحول اداری

نقش تحقیقات

تعداد دانشمندان و مهندسین بالقوه

آموزش عمومی

تعداد باسوادان و امید به زندگی

مدیریت و سازمان‌دهی

هدف‌های سازمان

سازماندهی و مدیریت

مدیران کارآمد

دولت و خط مشی

نقش دولت

توسعه سیاسی

مشارکت سیاسی و مبارزات طبقاتی

حوادث جهانی

نقش انقلاب‌های بزرگ در فرآیند توسعه

احزاب و گروه‌ها

گروه‌های نفوذ

توسعه فرهنگی

هم‌افزایی فرهنگی

کیفیت زندگی و توسعه انسانی (HDI)

توسعه اقتصادی

سرمایه‌ گذاری‌های زیربنایی

سرمایه و درآمد

تولید ناخالص ملی

رفاه اقتصادی

جمعیت و فقر عمومی

توسعه فنی

ارتباطات و تکنولوژی اطلاعات

رسانه‌های اجتماعی

فناوری

صنایع مادر

صنعت بیمه

صنعت کشاورزی

محیط زیست و بهداشت و ایمنی

محیط‌ زیست

بهداشت و ایمنی

 

978-622-314-192-8
دکتر محسن عربی- دکتر سید فرامز قرآنی
آفتاب گیتی
1401
وزیری
شومیز
اول