جدید اصول و فرآیند تحقیقات بازاریابی(خلاصه و کاربردی)

اصول و فرآیند تحقیقات بازاریابی(خلاصه و کاربردی)

1,600,000 ریال بدون مالیات.

978-622-314-158-4
سهند غلامحسینی
آفتاب گیتی
بازاریابی-تحقیق
1400
وزیری
شومیز
291
اول