140,000 ریال تخفیف ویژه !
ارزان شد! چابکی مدیریت زنجیره تأمین (SCM) با نگرشی نو به بهداشت و درمان

چابکی مدیریت زنجیره تأمین (SCM) با نگرشی نو به بهداشت و درمان

680,000 ریال بدون مالیات.

540,000 ریال بدون مالیات.

978-622-245-456-2
دکتر سید فرامرز قرآنی - دکتر محسن عربی
آفتاب گیتی
پزشکی
1399
وزیری
شومیز
206
اول