چابکی مدیریت زنجیره تأمین (SCM) با نگرشی نو به بهداشت و درمان

1,400,000 ریال بدون مالیات.

978-622-245-456-2
دکتر سید فرامرز قرآنی - دکتر محسن عربی
آفتاب گیتی
پزشکی
1399
وزیری
شومیز
206
اول