مدیریت رفتار سازمانی (رویکرد روابط انسانی)

1,750,000 ریال بدون مالیات.

978-622-245-506-4
دکتر عبدالرضا میری - دکتر محسن عربی - اسماعیل سبزیکاران
آفتاب گیتی
مدیریت
1399
وزیری
شومیز
234
اول