حراج! سازمان و مدیریت (نظریه ها، مفاهیم، کاربرد)

سازمان و مدیریت (نظریه ها، مفاهیم، کاربرد)

2,100,000 ریال بدون مالیات.

978-622-245-394-7
دکتر فرزاد آسایش - دکتر محسن عربی - دکتر فرامرز قرآنی - دکتر علیرضا روستا
آفتاب گیتی
مدیریت
1399
وزیری
شومیز
346
اول