حراج! مدیریت بازاریابی (به انضمام 50 استراتژی کاربردی بازاریابی)

مدیریت بازاریابی (به انضمام 50 استراتژی کاربردی بازاریابی)

940,000 ریال بدون مالیات.

978-622-6155-66-3
دکتر فرزاد آسایش - راضیه صالحی
آفتاب گیتی
بازاریابی
1399
وزیری
شومیز
330
دوم