جرائم مدرن بانکی و ارزهای دیجیتال در پرتو سیاست کنترلی و نظارتی سیستم بانکی

2,850,000 ریال بدون مالیات.

978-622-314--4
آفتاب گیتی
1402
وزیری
شومیز
330
اول