170,000 ریال تخفیف ویژه !
حراج! توسعه کارآفرینی و کسب و کار

توسعه کارآفرینی و کسب و کار

750,000 ریال بدون مالیات.

580,000 ریال بدون مالیات.

978-622-6930-44-4
دکتر سید فرامرز قرآنی - دکتر محسن عربی - حمید رضا توسلی پور
آفتاب گیتی
کسب و کار
1399
وزیری
شومیز
192
اول