اقتصاد برای مدیران اجرایی

1,880,000 ریال بدون مالیات.

دکتر سید فرامرز قرآنی - عبدالحسین فرهودی مقدم - دکتر محسن عربی
آفتاب گیتی
اقتصاد
1399
وزیری
شومیز
256
اول